Ειδικότερα, οι στόχοι του Έργου είναι:
  • η διατήρηση και ανάδειξη της σπουδαιότητας του αρχαιολογικού χώρου με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία και προβολή του στο ευρύ κοινό μέσα από καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές,
  • η εποπτική θέαση του χώρου και των κτισμάτων της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών σε πέντε καίριες φάσεις της ιστορίας της μέσα από την επιστημονικά τεκμηριωμένη εικονική αναπαράστασή της,
  • η συμβολή στην απόκτηση από το ευρύ κοινό ενός καινοτόμου εργαλείου κατανόησης της σημασίας και της ιστορικής εξέλιξης της Αγοράς,
  • η αναβάθμιση των υπηρεσιών του φορέα προς την επιστημονική κοινότητα, προσφέροντας πλήρη και ανεμπόδιστη εικονική πρόσβαση σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του τόπου,
  • η συμβολή στην ανάπτυξη ενός "πυρήνα" Εικονικής Πραγματικότητας, που θα φέρει κοντά αρχαιολόγους, ιστορικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες, με στόχο να αξιοποιήσουν την εξελιγμένη αυτή τεχνολογία για να δώσουν οπτική διάσταση στις ιδέες τους και να προωθήσουν την έρευνα και την εκπαίδευση σε θέματα πολιτισμού.
  • η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα στον τομέα της ανάδειξής τους μέσω νέων προηγμένων τεχνολογιών
  • η σύνδεση και εξοικείωση του κοινού με τις νέες τεχνολογίες και συνειδητοποίηση του ρόλου τους στην πρόοδο του πολιτισμού αλλά και την καθημερινή ζωή.


Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3 «Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και
Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

copyright © 2005 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού